Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

Chiều 16/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.
Chiều 16/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 979/QĐ-HNBVN về việc sinh hoạt phóng viên thường trú tại địa phương.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng và phát huy văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, trong đó có "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại" và thực hiện nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc Hội nghị

Bộ tiêu chí cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo gồm 12 điểm. Trong đó có 6 điểm cho cơ quan báo chí và 6 điểm cho người làm báo.

Việc "xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam" coi đây là cách thức nhằm "chấn chỉnh", siết chặt kỷ cương và góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí, người làm báo góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông, nhân văn và hiện đại, bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của người làm báo

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định, sau hơn 1 năm phát động, phong trào "xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" và 5 năm thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN đã đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Qua việc thực hiện phong trào thi đua, nhiều cơ quan báo chí, các cấp Hội đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Nhiều cơ quan báo chí đã xác định được vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung giải quyết như việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, kịp thời chấn chỉnh việc phát ngôn không phù hợp trên mạng xã hội của một số rất ít nhà báo.

Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đảm bảo dân chủ, đoàn kết, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên và hội viên nhà báo, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; phát huy vai trò người làm báo trong xây dựng nền nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí trở thành đơn vị kiểu mẫu về văn hóa…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá sự hưởng ứng thực hiện, kinh nghiệm tổ chức phát động, kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo; những cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội, cơ quan báo chí, người làm báo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung vào các nguyên nhân chủ quan; đề ra những giải pháp để phong trào thi đua thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu trong hoạt động của các cơ quan báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Cũng trong chiều ngày 16/11, các đại biểu dành thời gian thảo luận, triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12-4-2023 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
Bình luận đã bị vô hiệu hóa.